PYTANIE:Kwestia wniosków na rozwój działalności gosp. Czy pula w konkursie musi opiewać na min. 300 tyś zł? Mamy kilka przypadków, kiedy jest niższa. Dodatkowe pytanie jeżeli mamy np. 200 tyś. A wnioskodawca wnioskuje o 300 tyś., co z tym wnioskiem?

PYTANIE: Kto musi wykazać 12-miesięczny okres wykonywania działalności gospodarczej (środki na rozwój działalności) – spółka cywilna czy konkretni wspólnicy? Jaki adres podajemy we wniosku (adres wykonywania działalności przez spółkę czy zamieszkania poszczególnych wspólników?

PYTANIE:Sprzedaż miodu/jaj itp. czy kwalifikują się do działań PROW w ramach LGD? Kwestie pomocy de mini mis itp.

PYTANIE: Prośba o podanie przykładu poprawnie sformułowanego celu projektu

PYTANIE: Czy można w ciągu tych 2 lat, zawiązać w ramach otwartej działalności spółkę cywilną?

PYTANIE: Możliwość zakupu mobilnej sceny widowiskowej

PYTANIE: Kwestia dofinansowania projektu dot. budowy parkingu przy infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej

PYTANIE: czy w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego, można przenieść zabytkowy kościół i jakie koszty można w ramach tej operacji ponieść koszty, np.: rozbiórki, transportu, nadzoru, montażu, itp.