PYTANIE: Czy w ramach kosztu kwalifikowalnego można zakupić używany środek transport?

PYTANIE: Czy pojęcie trwałości projektu oznacza nie poddawanie zrealizowanego projektu znaczącej modyfikacji (zmiany, które naruszałyby jego charakter, warunki realizacji), nie przenoszeniu praw własności na inną osobę?

PYTANIE: Czy osoba płacąca podwójny KRUS z tyt. prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej może być beneficjentem działania rozszerzanie działalności gospodarczej? Czy z tytułu rozszerzania działalności gospodarczej musi przejść na ZUS?

PYTANIE:We wniosku o przyznanie pomocy, w wykazie załączników (B pkt 5 i 6) wymienione są formularze rozliczeniowe z ZUS z ostatnich 12 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia WoPP, które trzeba przedstawić w przypadku zatrudniania pracowników lub druk ZUS ZUA w przypadku niezatrudniania pracowników. Czy wynika z tego, że firma musi prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 m-cy aby móc złożyć wniosek z zakresu rozwijania działalności gospodarczej? Co w przypadku gdy ktoś prowadzi działalność jednoosobową, jednocześnie będąc zatrudnionym na etacie w innym podmiocie gospodarczym i z tego tytułu odprowadzane są jego składki do ZUS?

PYTANIE:Czy przedsiębiorca może składać wniosek z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w przypadku gdy siedziba jego przedsiębiorstwa znajduje się poza obszarem wiejskim objętym LSR (i  natomiast oddział tego przedsiębiorstwa jest zlokalizowany na obszarze wiejskim objętym LSR? Operacja dotyczyłaby działalności prowadzonej w tymże oddziale.

PYTANIE:Czy istnieje konkretny okres czasu, w którym przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą aby mógł złożyć wniosek w zakresie rozwijania działalności gospodarczej? Jeśli tak to czy dotyczy to prowadzenia działalności w ogóle, czy też konkretnego wpisu do CEIDG?

PYTANIE: Czy przedsiębiorca może złożyć wniosek z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w przypadku gdy wniosek dotyczy działalności innej niż przeważająca w jego wpisie do ewidencji i informacji gospodarczej?

PYTANIE:Czy maksymalna wysokości pomocy na jednego beneficjenta sumowana jest przez cały okres realizacji PROW 2014-2020 dla miejscowości i czy wynosi to 500 tyś. zł. Czy jeśli mam miasto i jest ono podzielone na dzielnice to limit dotyczy miasta czy możemy przyjąć, że dzielnic.