PYTANIE: czy w ramach infrastruktury mogą być budowane ścieżki w parku miejskim, plus miejsca na grilla, ławki, scate-park. siłownie zewnętrzne, itp.

PYTANIE: zakres kosztów kwalifikowanych w ramach przedsięwzięcia: zachowanie dziedzictwa lokalnego, czy założenie centralnego ogrzewania w kościele wpisanym do rejestru zabytków jest kosztem kwalifikowanym?

PYTANIE: „Nie ma możliwości, aby wnioskodawca rozpoczął inwestycję przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (np. budowa obiektu)". Czy chodzi, o to że nie można pokrywać kosztów poniesionych na podstawie faktur z datami przed podpisaniem umowy, czy w ogóle jeśli budowa już jest w trakcie realizacji to w ogóle nie ma możliwości starać się o dotację na jej ukończenie?

PYTANIE: Czy w ramach operacji w zakresie budowy lub przebudowy niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej można kwalifikować zakup wyposażenia tejże infrastruktury, czy tylko koszty budowy i przebudowy?

PYTANIE: Czy w projekcie kwalifikowane są koszty leasingu?

PYTANIE: Czy mając na uwadze zapisy księgi wizualizacji (np. str. 89) kosztem kwalifikowanym projektu mogą być wydatki na promocję (np. ulotki, strona internetowa, gadżety)? Jeżeli tak, to czy takie wydatki mogą kwalifikować przedsiębiorcy i osoby podejmujące działalność?

PYTANIE: Czy jeśli nie mamy adekwatnego odniesienia w LSR co do tworzenia inkubatorów zakresu z rozporządzenia par. 2 ust. 1 pkt.  2 lit. b czy możemy ogłosić na ten zakres konkurs? Oczywiście pod to także nie mamy  bezpośrednio wskaźników. Myśląc dosłownie, nie zaplanowaliśmy środków na tworzenie inkubatorów przetwórstwa, zatem jeśli ktoś jest zainteresowany takim działaniem, a LGD nie zabezpieczyło na ten zakres środków może skorzystać jako przedsiębiorca z ogólnego zakresu c, bądź jako rozpoczynający działalność z a ? Czy mój tok myślenia jest właściwy?

PYTANIE: Kwestia dookreślenia limitu środków na 1 wnioskodawcę podczas naboru. Na ten moment nie mamy w procedurach takiego zapisu, możemy jednak wprowadzić. W LSR dokonując budowy planu działania przyjęliśmy średnią na operację ok. 150 000, mając na uwadze fakt, że wnioskodawców dużo- środków ciągle za mało, rozmawialiśmy o ograniczeniu w ogłoszeniu, dot. limitu dofinansowania na wnioskodawcę do np. 200 000 lub 150 000zł. Co pan o tym myśli? UM twierdzi, że jeśli takie ograniczenia będą w procedurach to jak najbardziej można, jednak musi to z czego wynikać…