PYTANIE: Kwestia rozwijania działalności przez podmioty ubezpieczone na KRUS (działalność medyczna/paramedyczna – fizjoterapia), czy można uzyskać wsparcie na rozwój działalności gospodarczej?

PYTANIE: Pytanie w zakresie przedsiębiorczości: czy w ramach aktualnie obowiązujących przepisów będzie wspierana potocznie zwana "agroturystyka", turystyka wiejska, itp.?

PYTANIE: Czy osoba pracująca na umowę o pracę z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne może od umowy odprowadzać składkę zdrowotną a od działalności resztę składek?

PYTANIE: Czy o premię może ubiegać się osoba fizyczna, która chce prowadzić swoją działalność w formie spółki kapitałowej?

PYTANIE: Czy koło łowieckie może ubiegać się o wsparcie w zakresie niekomercyjnej infrastruktury?

PYTANIE: Limit na beneficjenta to 300 tyś zł dla działań PROW 2014-2020, czy beneficjent to inaczej podmiot ubiegający się o wsparcie. Co w przypadku działań podejmowanie i rozwój. Na podejmowanie działalności bierze środki osoba fizyczna, po dwóch latach stara się już jako podmiot- jednoosobowa działalność gospodarcza o środki na rozwój firmy, jaki ma limit 300 tys. czy 300 tyś odjąć środki, które dostała na podjęcie działalności (jest to 1 beneficjent czy dwóch beneficjentów)

PYTANIE: Czy jeśli mamy umowę dzierżawy z właścicielem to jeszcze potrzeba jakiś dokument że właściciel to naprawdę właściciel?

PYTANIE : Czy organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą może starać się o pozyskanie środków na rozwój działalności gospodarczej?