Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów promocyjnych i reklamowych według poniższej specyfikacji.

 1. Ulotka a5 wraz z opracowaniem graficznym, składana w „C” według załącznika – 3000szt
  zo rys1
 2. Notes w kratkę 50 kartek, z trzema logami z odrywanymi kartkami formatu a6 według załącznika – 200 szt.
  zo rys2
 3. Długopis z logo – 200 szt.
 4. Smycz z logo – 100 szt.
 5. Pendrive „karta kredytowa” 32GB USB 2.0 z logo – 50 szt.
  zo rys3
 6. Namiot – 1 szt Specyfikacja namiotu:

  Namiot o wymiarach 2,5 x 2,5 m, w kolorze zieleni, automatyczny stelaż – konstrukcja ekspresowa wykonana z aluminium anodowanego o profili 35x35 mm. Opracowanie graficzne -logo na przedniej stronie dachu i pełnych ściankach bocznych z napisami i ologowaniem, tkanina podwójnie impregnowana wodoodporna, zapewniającej odporność na odbarwienia i światło spowodowane przez światło słoneczne, jak również inne warunki atmosferyczne, odporna na rozdarcia.
  Dach i 3 ściany jednokolorowe

  W zestawie: stelaż + poszycie namiotu, torba transportowa z PCV, worek z tkaniny poliestrowej na poszycie, komplet odciągów.

 7. Roll-up klasyczny o wymiarach 85x200 cm, druk jednostronny, opracowanie graficzne – 1 szt
 8. Plakat formatu a2 - opracowanie graficzne – 200 szt.

Informacje ogólne:

 1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać w wartości brutto.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Informacje dodatkowe:

 1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć do 17.06.2016 r. do godz. 15:00.
Ofertę można składać mailem, faxem lub w formie papierowej na adres Stowarzyszenia.

Warunki płatności:
14 dni po przyjęciu przez zamawiającego wykonania przedmiotu zmówienia i otrzymaniu poprawnie wypełnionej faktury VAT.

Termin wykonania zamówienia:
Czerwiec/Lipiec 2016