ostatni moment na wysłanie zgłoszenia konkursowego

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie Festiwalu „Polska od Kuchni”

Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci!

belka loga

W dniu 21 lutego 2023 r. w Ostoi Huzara w Gielniowie odbył się warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności LGD „Wszyscy Razem” za 2022 rok. 

belka loga

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” serdecznie zaprasza na warsztat refleksyjny, którego celem jest analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W jakim stopniu jej realizacja w 2022 roku przybliża nas do osiągnięcia zamierzonych celów i wskaźników.

belka loga
W dniu 31 stycznia 2023 roku w Ostoi Huzara w Gielniowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Wszyscy Razem”, w którym wzięło udział 49 Członków.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia, Pan Marian Kmieciak, który zapoznał obecnych z celem spotkania oraz przedstawił porządek obrad.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Raport opracowany jest zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 oraz 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rekomendacje przedstawione w tym dokumencie zostaną uwzględnione przy opracowaniu kolejnej strategii na lata 2023 – 2027

pdf Raport z ewaluacji