Dnia 27.06.2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem". W spotkaniu wzięło udział ponad 80% członków, co jest godnym podkreślenia dowodem na zaangażowanie i aktywność społeczności. W spotkaniu uczestniczyli: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Piotr Papis; Starosta Powiatu Przysuskiego: Marian Niemirski; Wicestarosta Powiatu Grójeckiego: Adam Balcerowicz oraz licznie zebrani Burmistrzowie, Wójtowie gmin członkowskich i pozostali członkowie.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” działając na podstawie § 20 ust. 5 litera g Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godzinie 15.00 „Browary Gielniowskie” ul. Piłsudzkiego 97, 26-434 Gielniów.

LGD "Wszyscy Razem" zaprasza na spływ kajakowy DOLINĄ PILICY .

START: 7 czerwca  (piątek ) godz. 15.30, Nowe Miasto nad Pilicą

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu do udziału w konsultacjach nt. kryteriów wyboru operacji i grantów w ramach przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Zaproponowane kryteria punktowe wynikają zarówno z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju jak i są odpowiedzią na zakres działań realizowanych w ramach każdego przedsięwzięcia. Istotna jest dla nas również opinia naszych mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu dlatego zachęcamy Was do zgłaszania uwag, sugestii lub propozycji.

Szanowni Państwo,

w miniony piątek, 15 marca 2024 r, w Zajeździe Lwowskim w Klwowie odbyło się spotkanie informacyjne, poświęcone omówieniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkanie dedykowane było wszystkim mieszkańcom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, członkom KGW i OSP oraz jednostkom sektora finansów publicznych z obszaru działania LGD „Wszyscy Razem”.