zdjecie anketa 1

  Zależy Ci na poprawie jakości życia w naszej małej ojczyźnie? Dołącz do grona osób mających wpływ na rozwój Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy     Razem” i wypełnij poniższą ankietę https://www.survio.com/survey/d/L1C9N9C5H8U0O3O8D

 Zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu pomożesz nam uzyskać niezbędne informacje.

 

1 kon2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie, obejmująca swoim działaniem 5 gmin powiatu przysuskiego i 5 gmin powiatu grójeckiego, zorganizowała  drugą edycję konkursu fotograficznego  pt. „Piękno Obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju”.

belka loga2

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosków projektowych w związku z zaplanowanym naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji związanych z przedsięwzięciem – „Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności”.

Szkolenie odbędzie się 16 października 2020r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy  w Nowym Mieście nad Pilicą ( sala konferencyjna).

 Spotkanie zostanie przeprowadzone przez pracowników  LGD „Wszyscy Razem”.                

Na podstawie Regulaminu biura LGD Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem w związku        z koniecznością ustalenia zasad z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ustala się zasady udzielania doradztwa i świadczenia działań informacyjno-promocyjnych dla wnioskodawców i beneficjentów w ramach LSR Wszyscy Razem.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Aktywne NGO” mającym na celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub działań wolontariackich oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych.