belka loga2

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosków projektowych w związku z zaplanowanym naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji związanych z przedsięwzięciem – „Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności”.

Szkolenie odbędzie się 16 października 2020r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy  w Nowym Mieście nad Pilicą ( sala konferencyjna).

 Spotkanie zostanie przeprowadzone przez pracowników  LGD „Wszyscy Razem”.                

Na podstawie Regulaminu biura LGD Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem w związku        z koniecznością ustalenia zasad z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ustala się zasady udzielania doradztwa i świadczenia działań informacyjno-promocyjnych dla wnioskodawców i beneficjentów w ramach LSR Wszyscy Razem.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Aktywne NGO” mającym na celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub działań wolontariackich oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłasza konkurs fotograficzny „PIĘKNO OBSZARU LSR”

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR. Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR na formularzu udostępnionym do pobrania.