Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” wybrało władze na nową kadencje 2019-2023

            W czwartek 7 lutego b.r. w Gielniowie odbyło się walne zebranie LGD „Wszyscy Razem”. W programie było min. przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu oraz wybory Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. Członkowie LGD przyjęli sprawozdanie Zarządu i udzielili z tego tytułu absolutorium dla Zarządu.

            W wyniku przeprowadzonych głosowań Stowarzyszenie wybrało nowe władze. Prezesem Zarządu został ponownie wybrany Marian Kmieciak – Wójt Gminy Odrzywół a zastępcą Joanna Kazimierska z Mogielnicy. Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia został ponownie wybrany Marek Mikołajewski z Błędowa a Zastępcą Marek Klimek – Wójt Gminy Potworów. Stowarzyszenie zrzesza 10 gmin z powiatu grójeckiego i przysuskiego oraz stowarzyszenia i osoby z sektora gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie LGD „Wszyscy Razem” realizuje od 2014r. Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu LEADER. Na ten cel Stowarzyszenie pozyskało 1,785 mln. euro. W ramach naborów z tych środków jest wspierany rozwój lokalny poprzez min. wsparcie nowych miejsc pracy, wsparcie przedsiębiorców, gmin i stowarzyszeń w realizacji projektów inwestycyjnych i „miękkich” w zakresie rozwoju społecznego i kulturalno-oświatowego.

Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” (gminy: Belsk Duży, Błędów, Gielniów, Klwów, Mogielnica, Nowe Miast nad Pilicą, Odrzywół, Pniewy, Potworów, Rusinów) do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.

belka loga

NABÓR FISZEK NA OPERACJE GRANTOWE

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza do składania fiszek projektów na operacje grantowe.

W najbliższym czasie LGD planuje ogłosić nabór na operacje grantowe w celu wyboru Grantobiorców i udzielenia im grantów. Nabór wniosków poprzedza zebranie fiszek projektowych. Na podstawie fiszek LGD opracuje ogłoszenie o naborze i ogłosi nabór wniosków o powierzenie grantu.

Granty są to operacje, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm.). Nazwa projektu grantowego planowanego do realizacji przez LGD brzmieć będzie Podnoszenie kapitału społecznego wraz z ochrona środowiska . LGD zamierza zrealizować jeden projekt grantowy na łączną kwotę 250 000 zł. W ramach tej kwoty udzielone zostaną granty. Na jednego grantobiorcę przewidziano pomoc w formie grantu w wysokości 25 000 zł. Planuje się udzielenie łącznie 10 grantów grantów po 25 000 zł.

      W dniu 04.09.2018 roku odbył się kolejny event realizowany w ramach planu komunikacji, który miał na celu aktywizację mieszkańców oraz promocję obszaru LSR. Tematem wydarzenia była „Agroturystyka i Turystyka w Dolinie Rzeki Drzewiczki. W programie odbyła się prelekcja pod nazwą : „Agroturystyka i  Turystyka w Dolinie Rzeki Drzewiczki. Stan obecny i perspektywy” Prelegentem był Pan Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, autor 20 książek i około 370 artykułów prasowych z Ziemi Grójeckiej i Odrzywolskiej, ( min. „ Kościoły i kaplice Dekanatu Drzewickiego”, „Odrzywół – Gród Dobrogosta”).  Kolejnym punktem spotkania był Spływ Kajakowy Doliną Rzeki Drzewiczki. Trasa spływu obejmowała szlak Nieznamierowice – Janówek II. Uczestnicy eventu poznali nieznane im  walory regionu, zabytki architektury rezydencjonalnej i sakralnej oraz ich historię, dzieje rodzin  z nimi związanych z obszaru gmin należących do LSR. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” dziękuje uczestnikom za udział w spotkaniu.

6

W ramach realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok, LGD ”Wszyscy Razem” wzięło udział w uroczystości organizowanej przez Starostwo Powiatowe Przysucha oraz Gminę Odrzywół - Dożynki Powiatowo - Gminne w Odrzywole . Na naszym stoisku budowaliśmy pozytywny wizerunek LGD oraz LSR. Informowaliśmy potencjalnych beneficjentów o LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania dofinansowania oraz promowaliśmy produkty lokalne. Dziękujemy bardzo za pomoc w organizacji naszego stoiska Panu Wójtowi Gminy Błędów Markowi Mikołajewskiemu, Stowarzyszenie "Przystalanie" za przygotowanie potraw regionalnych oraz Owocowa Łąka za promocyjne gadżety. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu.