Warsztaty

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dnia 10.08.2017 roku o godz.11.00 w Nowym Mieście nad Pilicą odbyły się praktyczne warsztaty turystyki wiejskiej połączone ze spływem kajakowym na rzece Pilicy których celem była promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców gmin członkowskich LGD Wszyscy Razem z zakresu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020.

Pan Prezes Zarządu Marian Kmieciak otworzył spotkanie przywitał wszystkich zaproszonych gości, w tym w szczególności mieszkańców obszaru LSR a także pokrótce omówił działalność LGD. Drugą część spotkania poprowadził Pan Michał Marciniak, który przedstawił główny temat tego spotkania dotyczący uwarunkowań turystycznych obszaru LGD. Głos zabrał również Pan dr ornitolog Sławomir Chmielewski, który przedstawił wszystkie gatunki ptaków żyjących na obszarze LGD. W warsztatach wzięło udział 25 osób, którym została przekazana wiedza z zakresu pozyskania środków finansowych na realizację projektów aktywizujących mieszkańców i promujących zasoby kulturowe poprzez uprawianie turystyki wiejskiej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

Galeria zdjęć:

Praktyczne warsztaty turystyki wiej...
Praktyczne warsztaty turystyki wiejskiej Praktyczne warsztaty turystyki wiejskiej
Praktyczne warsztaty turystyki wiej...
Praktyczne warsztaty turystyki wiejskiej Praktyczne warsztaty turystyki wiejskiej
Praktyczne warsztaty turystyki wiej...
Praktyczne warsztaty turystyki wiejskiej Praktyczne warsztaty turystyki wiejskiej
Praktyczne warsztaty turystyki wiej...
Praktyczne warsztaty turystyki wiejskiej Praktyczne warsztaty turystyki wiejskiej
Praktyczne warsztaty turystyki wiej...
Praktyczne warsztaty turystyki wiejskiej Praktyczne warsztaty turystyki wiejskiej