tort

Stowarzyszenie LGD „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie zrzesza 10 gmin powiatu grójeckiego i przysuskiego. Członkami Stowarzyszenia są gminy : Błędów, Belsk Duży, Pniewy, Mogielnica, Nowe Miasto, Odrzywół, Klwów, Rusinów, Gielniów i Potworów. Teren LGD zamieszkuje prawie 56 tyś osób. Do organizacji należą także osoby z sektora gospodarczego i społecznego min. Stowarzyszenia Wiejskie. LGD w oparciu o środki unijnego programu LEADER-PROW realizuję Strategię Rozwoju Lokalnego. To już drugi okres finansowania tego programu. Dzięki pozyskaniu przez LGD środków z tego programu na obszarze gmin wchodzących w skład LGD zostało zrealizowanych bardzo wiele projektów społeczno-kulturalnych i inwestycyjnych. Środki pozyskane przez LGD umożliwiły rozpoczęcie i rozszerzenie kilkudziesięciu działalności gospodarczej. Stowarzyszenie powstało w 2007r. i do 2015 zrzeszało tylko gminy powiatu przysuskiego, a od tego roku powiększyło się o 5 gmin powiatu grójeckiego.

            W poniedziałek 22 stycznia w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach odbyło się jubileuszowe spotkanie przedstawicieli gmin, gości i członków LGD Wszyscy Razem . W uroczystościach wzięli udział min. Weronika Piwarska – asystent Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Zbigniew Gołąbek-radny Sejmiku Mazowieckiego a zarazem przedstawiciel Marszałka Adama Struzika, Starosta Przysuski-Marian Niemirski, Wicestarosta Grójecki-Dariusz Piątkowski, Burmistrzowie i Wójtowie gmin należących do LGD oraz Prezesi sąsiednich LGD.

Spotkanie rozpoczął Prezes LGD a zarazem Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak. Podsumował on dotychczasową 10-letnią działalności Stowarzyszenia, efekty realizacji Lokalnej Strategii a także odniósł się do trudności w realizacji programu LEADER – PROW, spowodowanymi dużą biurokratyzacją procedur.

LGD Wszyscy Razem w drugim okresie programowania unijnego w konkursie na realizację Lokalnej Strategii pozyskało 9 mln. zł, z których ponad połowa środków jest przeznaczona na wsparcie działalności gospodarczej. Obecni na spotkaniu beneficjenci naborów dotacyjnych przedstawili efekty realizacji swoich projektów gospodarczych. Radny Zbigniew Gołąbek w imieniu Marszałka Województwa Adama Struzika wręczył dla Stowarzyszenia list gratulacyjny. List gratulacyjny otrzymali też od Marszałka Prezes Stowarzyszenia Marian Kmieciak, Przewodniczący Rady LGD Marek Mikołajewski i Kierownik Biura Agnieszka Listkiewicz.

Spotkanie zakończył znakomity występ artystyczny w wykonaniu Stowarzyszenia „Babska Rzeczpospolita” z Klwowa.

 Galeria zdjęć:

10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD
10-lecie LGD
10-lecie LGD 10-lecie LGD