belka loga

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” serdecznie zaprasza na warsztaty refleksyjne, których celem jest analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W jakim stopniu jej realizacja w 2017 roku przybliża nas do osiągnięcia zamierzonych celów i wskaźników.

Spotkanie stanowi realizację obowiązku nałożonego na LGD zgodnie z Wytycznymi nr 5/2017 z 18 sierpnia 2017 r. dotyczącymi ewaluacji i monitoringu. Warsztat refleksyjny należy przeprowadzić na początku każdego roku kalendarzowego, tak aby wypracowane wnioski mogły zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni aby uwzględnić wnioski do sprawozdania za 2017 rok. Podczas warsztatu wypracowane zostaną ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR.

Warsztaty odbędą sie 20 lutego 2018 r. o godzinie 10.00 w Restauracji LEO   w Nowym Mieście nad Pilicą.

Moderator warsztatu: Michał  Marciniak

Prezes Zarządu
Marian Kmieciak

pdf Harmonogram warsztatów refleksyjnych (249.06 KB).