Wizyta delegacji Gminy Czarna w Pniewach

W piątek 2 marca br. w Urzędzie Gminy Pniewy gościła delegacja z Gminy Czarna. Gmina Czarna jest gminą rolniczą, położoną w zachodniej części województwa podkarpackiego i terytorialnie przynależy do powiatu dębickiego. Gminy posiadają wieloletni bogaty dorobek w dziedzinie współpracy partnerskiej. Jej działania stanowią najlepszy przykład współpracy gmin. Jest to zasługa dobrze działającego, aktywnego samorządu lokalnego gminy. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”. Zaprezentowano dobre praktyki realizowanych projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Mieszkańcy Gminy Pniewy jak i sama Gmina aktywnie ubiegają się o środki pomocowe oraz uczestniczą w działaniach aktywizacyjnych organizowanych przez stowarzyszenie.

 

delegacja Gmina Czarna