1konf2019W dniu 22.03.2019 r. Lokalna Grupa Działania  „Wszyscy Razem” uczestniczyła  w konferencji pod nazwą "Produkt lokalny i tradycyjny w świetle nowych możliwości lokowania go na rynku".

Spotkanie było zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania "Perły Mazowsza", Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie. Omawiano na nim tematy dotyczące Listy Produktów Tradycyjnych, rolniczego handlu detalicznego, Dobrych Praktyk Przetwórczych i Kulinarnych. Kongres był połączony ze szkoleniem "Rolnik w sieci".

 

Konferencja była świetnym miejscem na wspólną wymianę doświadczeń i zapoznanie się ze sposobami prezentacji produktów lokalnych. LGD "Wszyscy Razem" do której należą Gminy Belsk Duży, Błędów, Mogielnica, Odrzywół, Klwów, Potworów, Rusinów, Nowe Miasto nad Pilicą, Gielniów oraz Pniewy. Na stoisku promowane były tradycyjne produkty dla obszaru LGD „Wszyscy Razem” przez Stowarzyszenie Przystalanie. Panie przygotowały dla wszystkich obecnych na kongresie potrawy takie jak; zupa meksykańska z papryki, pierogi z kapustą i grzybami, kapusta z grochem, ciasta, chleb ze smalcem, tradycyjne soki z jabłek.

Goście mogli także spróbować tradycyjnych obwarzanek odrzywolskich produkcji Pana Wojciecha Niemirskiego.

1konf2019

2konf2019

3konf2019

 

4konf2019