7 lutego br., odbył się kolejny warsztat refleksyjny, którego celem było podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD „Wszyscy Razem”

W spotkaniu udział wzięli: Członkowie Zarządu LGD, Członkowie Rady LGD, mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz Pracownicy Biura. Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej. Na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, poprzez przeprowadzanie warsztatu refleksyjnego. Celem warsztatu jest analiza osiąganych rezultatów, przeprowadzenie badania czy osiągamy zaplanowane cele, czy docieramy z informacją do mieszkańców obszaru,  a także czy realizowana przez nas Strategia wymaga aktualizacji i dostosowania do zmieniających się warunków społeczno – gospodarczych.

W ocenie uczestników warsztatu refleksyjnego nie zgłoszono uwag do zaktualizowanej Strategii. Dodatkowo przeprowadzone badania ankietowe CAWI z mieszkańcami obszaru LSR pokazują, że działania prowadzone przez biuro LGD mają pozytywny wpływ na możliwość poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, a wsparcie doradcze pozwala na zidentyfikowanie innych możliwości uzyskania dotacji ze środków unijnych.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM WARSZTATU REFLEKSYJNEGO ZA UDZIAŁ! 

20190207 152126

 

20190207 152240

 

20190207 162551