Z przyjemnością informujemy, że 28 maja 2019 r w Urzędzie Gminy w Odrzywole zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację 10 projektów grantowych w zakresie „Podnoszenie kapitału mieszkańców, wraz z ochroną środowiska” o łącznej wartości 250 000zł. Na podpisanie umów przybyli uprawnieni zgodnie z KRS reprezentanci Stowarzyszeń z powiatu grójeckiego i przysuskiego, których operacje zostały wybrane do dofinansowania w ramach drugiego naboru grantowego. Uroczystość otworzył Prezes Zarządu –Marian Kmieciak witając wszystkich i dziękując za przybycie. Nasza Lokalna Grupa Działania jako kolejna na Mazowszu podpisała w dniu 23 maja umowę o przyznaniu pomocy Nr 00026-6935-UM0720030/19 na realizację projektu grantowego z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Podpisanie w/w umowy umożliwiło podpisanie umów Lokalnej Grupie Działania ”Wszyscy Razem” z grantobiorcami.

Celem projektów grantowych jest umożliwienie wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR „Wszyscy Razem” poprzez realizację zadań obejmujących organizację wydarzeń, warsztatów, spotkań mieszkańców, imprez kulturalnych oraz budowę ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów użyteczności publicznej.

Granty otrzymały:

  • Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” z Rusinowa
  • Stowarzyszenie Chili-Babki z Potworowa
  • Stowarzyszenie Aktywni dla Nowego Miasta
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiu
  • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Gosposie” z Przystałowic Dużych
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Lewiczynie         
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Pniewy     
  • Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość” z Gielniowa
  • Klub Sportowy Mogielanka                              
  • Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej

Gratulujemy i życzymy powodzenia naszym grantobiorcom przy realizacji zadań.

IMG 8643

 

120X80 TABLICA