belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie

PROMOCJA ZASOBÓW I PRODUKTÓW LOKALNYCH


Do pobrania:

1. Treść ogłosznia

2. Załącznik Nr 1

3. Załącznik Nr 2

4. Załącznik Nr 3