Celem Równać Szanse jest wsparcie takich projektów, które rozwijają u młodych ludzi kompetencje społeczne takie jak: praca w grupie, komunikacja, planowanie, odpowiedzialność.
Tematyka projektów może być różnorodna, istotne jest aby młodzi ludzie w wieku 13- 19 lat uczyli się poprzez doświadczanie: tworząc spektakle, gry terenowe, filmy, koncerty czy pokazy lub realizując inne swoje pasje.

 Ogloszenie RS 2019