belka loga

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”

Ul. Opoczyńska 35          

Tel./fax.: (048) 67 10 010

26 – 415 Klwów              

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 02/2019 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 19 listopada 2019 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Prezentacja poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD.
4. Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępna, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z programem.
5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
6. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Niewybranie operacji do finansowania.
9. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Wybór operacji do dofinansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji wraz ustaleniem kwoty wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
11. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.
12. Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                        

                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                           Marek Mikołajewski