belka loga

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” w dniu 23 grudnia 2019r. odebrała inwestycję „Przystań wodna (kajakowa) w Odrzywole”. Przystań została wybudowana na rzece Drzewiczce, przed piętrzeniem rzecznym. Jest to obiekt małej infrastruktury turystycznej, który powstał w ramach Projektu Współpracy „KAJAK”- Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa. Przedsięwzięcie realizowane było przez wszystkie Lokalne Grupy Działania z Doliny Pilicy. Kolejnymi elementami tego projektu były miejsca biwakowe nad Pilicą i kompleksowy przewodnik turystyczny rzeki Pilicy. Przystań umożliwi bezpieczne wodowanie kajaków przed piętrzeniem rzecznym i stanowić będzie „punkt widokowy” na rzece Drzewiczce.

Projekt współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

1 przystan

 

2 przystan

3 przystan

4 przystan