W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2019 r. zmiany PROW 2014 -2020, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER oraz w związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazującym informacje dotyczące zasad ubiegania się przez Lokalne Grupy Działania o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność, LGD „Wszyscy Razem” osiągając na dzień 31 sierpnia 2019 r. wskaźnik wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w stosunku do limitu wskazanego umową ramową na poziomie ponad 65%. Dzięki temu możemy uzyskać dostęp do dodatkowych środków finansowych w wysokości 10 % dotychczasowego funduszu operacyjnego. Zgodnie jednak z obowiązkiem przeznaczenia co najmniej 50 % tych środków na rozwój przedsiębiorczości, biuro opracowało wstępne założenia do ich uzyskania, wprowadzając jednocześnie zmiany w LSR.

Wypełniając obowiązek przeprowadzenia konsultacji w tym zakresie, niniejszym przedstawiamy Państwu do przeanalizowania nasze propozycje. Zmienione sekwencje tekstu zostały wyróżnione czerwona czcionką.

 

Lokalna Strategia Rozwoju 2020. *.pdf

Formularz uwag do LSR. .*doc