Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków LGD Wszyscy Razem, które odbędzie się 16 lipca 2020 r. (czwartek) o godzinie 14:30  w Gielniowie – zajazd Ostoja Huzara, ul Piłsudskiego 97, 26-434 Gielniów.

Z uwagi na COVID-19 zobowiązuje się wszystkich uczestników zebrania do stosowania się do ustalonych zasad bezpieczeństwa w tym:

-   korzystania z maseczek podczas obrad;

-    zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami;

-    odkażania rąk na wejściu.

 

Prosimy, aby osoby u których występują niepokojące objawy lub mające styczność z osobami zakażonymi czy poddanymi kwarantannie dla zapewnienia bezpieczeństwa innych nie brały udziału w zebraniu. Poniżej przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące przebiegu Walnego Zebrania Członków wraz z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa:

-    Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Gielniowie – zajazd „HUZAR” na sali o powierzchni około 300 m2

-     zapewnimy odległości między krzesłami uczestników wynoszące 2 metry

-     sala zostanie przygotowana na 50 osób. W przypadku większej ilości osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków na zewnątrz będzie udostępnione nagłośnienie

-     dla uczestników Walnego Zgromadzenia Członków zapewniamy płyn do dezynfekcji rąk

-    uczestnicy wchodzący na salę w pierwszej muszą zdezynfekować ręce

-     każdy uczestnik musi się wpisać na listę obecności (dla bezpieczeństwa prosimy o zabranie i korzystanie z własnych długopisów) oraz  przywieźć ze sobą i oddać wypełnioną na dzień przeprowadzania WZC ankietę COVID (wzór w załączniku)

-    każdy musi pamiętać o obowiązku  zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą, a także o zachowywaniu bezpiecznych odległości od innych uczestników WZC

-     osoby z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie proszone są o pozostanie w domu. Jednocześnie informujemy o możliwości udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi Stowarzyszenia LGD Wszyscy Razem, który będzie uczestniczyć w WZC (wzór w załączniku)

Z projektami uchwał i dokumentami przyjmowanymi przez Walne można zapoznać się osobiście od poniedziałku do piątku w biurze LGD „Wszyscy Razem” przy ul. Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w godzinach 7.30 – 15.30 lub 30 min przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków LGD „Wszyscy Razem”.

 

1. Ankieta COVID

2. Pełnomocnictwo WZC wzór.

3. Zaproszenie