1 kon2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie, obejmująca swoim działaniem 5 gmin powiatu przysuskiego i 5 gmin powiatu grójeckiego, zorganizowała  drugą edycję konkursu fotograficznego  pt. „Piękno Obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju”.

 

W drugiej edycji konkursu fotograficznego  mógł wziąć udział każdy mieszkaniec obszaru  Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Przystąpiło 19 osób, które łącznie przygotowały 87 prac konkursowych.

Laureatami konkursu zostali:

  

Kategoria I – Dzieci

I miejsce - Aleksandra Michałowska z gminy Gielniów praca zatytułowana

 ,, Na ludowo z owieczkami’’

1 kon2020

 

II miejsce – Julia  Mydłowska z gminy Błędów praca zatytułowana ,,Młyn’’

 

2 kon2020

 

III miejsce  – Natalia Jaźwiec z gminy Gielniów praca zatytułowana ,,Spotkanie z sarenką’’

3 kon2020

Kategoria II – Dorośli

I miejsce - Aneta Ernest z gminy Pniewy praca zatytułowana  ,,Osieczek’’

4 kon2020

 

II miejsce - Piotr Mularski z gminy Belsk Duży praca zatytułowana ,,Poranny Bieg’’

5 kon2020

 

III miejsce – Zofia Wiktorowicz z gminy Odrzywół praca zatytułowana ,,Ławeczka zadumy nad zalewem w Odrzywole’’

6 kon2020

 

Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom artystyczny. Laureaci  miejsc I-III otrzymali nagrody rzeczowe. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów !