belka loga

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” dokonała ostatnich naborów na premie i dotacje ze środków PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.

Stowarzyszenie LGD „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie realizuje ostatnie nabory d/t dotacji na rozwój działalności gospodarczej i działania społeczne. Środki na ten cel pochodzą z dotacji unijnej pozyskanej przez LGD na realizację Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze 10 gmin powiatu przysuskiego i grójeckiego.

W naborze działania „Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracji lokalnej społeczności”, LGD przeznaczyło kwotę 523.456,00 zł . Wpłynęło
 11 wniosków od gmin i stowarzyszeń na kwotę 522.997,00 zł. Wszystkie wnioski znalazły się na liście rankingowej do dofinansowania w kwocie do 50 tysięcy złotych. Pod koniec 2020 r. LGD przeprowadziło nabór wniosków na premię w wysokości 50 tysięcy złotych  
na założenie działalności gospodarczej . Na realizację 9 wniosków Stowarzyszenie przeznaczyło 450 tysięcy złotych.

Z kolei na rozszerzenie działalności gospodarczej LGD przeznaczyło 753.729,00 zł . Weryfikacji formalnej i merytorycznej zostało poddanych 8 wniosków złożonych przez przedsiębiorców na kwotę 751809,00 zł. Dofinansowanie można było uzyskać do 70% wartości projektu. Wnioski dotacyjne powyżej 25 tysięcy złotych wiązały się z koniecznością stworzenia nowych miejsc pracy.

Łącznie kwota środków na realizację w/w działań wyniosła 1.777.179,00 zł.

Niewykluczone, iż Stowarzyszenie przeprowadzi jeszcze jeden nabór w 2021 roku
na dodatkowe zadania.

                                                                                                

                                                                                                                                                                                         Zarząd LGD „Wszyscy Razem”