belka loga

 

ZAPROSZENIE

 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” serdecznie zaprasza na warsztat refleksyjny, których celem jest analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W jakim stopniu jej realizacja w 2020 roku przybliża nas do osiągnięcia zamierzonych celów i wskaźników.  

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” serdecznie zaprasza na warsztat refleksyjny, których celem jest analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W jakim stopniu jej realizacja w 2020 roku przybliża nas do osiągnięcia zamierzonych celów i wskaźników.  

Spotkanie stanowi realizację obowiązku nałożonego na LGD zgodnie z Wytycznymi nr 5/2017 z 18 sierpnia 2017 r. dotyczącymi ewaluacji i monitoringu. Warsztat refleksyjny należy przeprowadzić na początku każdego roku kalendarzowego, tak aby wypracowane wnioski mogły zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni aby uwzględnić wnioski do sprawozdania za 2020 rok. Podczas warsztatu wypracowane zostaną ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR.

            Warsztaty odbędą się 26 lutego 2021r. o godzinie 11.00 w Restauracji Ostoja Huzara ul. Piłsudzkiego 97,  Gielniów.               

Moderator warsztatu: Michał  Marciniak

Prezes Zarządu

Marian Kmieciak