W dniu 26 lutego br. w Restauracji Ostoja Huzara w Gielniowie  odbył się warsztat refleksyjny podczas którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura oraz zaproszeni goście rozmawiali nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów.

 

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna nr 5/2017 z18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników, a poprzez to całej Strategii. Warsztat refleksyjny odbył się w pełnym reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa.


Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu, jak również osobom, które wzięły udział w spotkaniu warsztatowym.

 

IMG 20210226 112430

 

IMG 20210226 112449

 

IMG 20210226 112547

 

IMG 20210226 112617

 

IMG 20210226 122304

 

IMG 20210303 083909