W miesiącu sierpniu i wrześniu zostały przeprowadzone spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami każdej z gmina należących do LGD „Wszyscy Razem”, dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020, tj. w dniach:

  • 18.08.2015r. – Gmina Błędów
  • 26.08.2015r. – Gmina Rusinów
  • 02.09.2015r. – Gmina Potworów
  • 03.09.2015r. – Gmina Odrzywół
  • 03.09.2015r. – Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
  • 04.09.2015r. – Gmina Mogielnica
  • 07.09.2015r. – Gmin a Pniewy
  • 08.09.2015r. – Gmina Klwów
  • 10.09.2015r. – Gmina Belsk Duży
  • 11.09.2015r. – Gmina Gielniów

Podczas spotkań przedstawiony został zakres tematów związany z Osią 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Spotkania dotyczyły w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru, a także wypracowania kierunku rozwoju dla obszaru LGD. Dodatkowo uczestnikom przekazano informacje o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność Lokalną i działaniach zaplanowanych w ramach LEADER-a w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Zaprezentowane zostały działania związane z możliwością otrzymania wsparcia finansowego w naborach wniosków prowadzonych przez LGD, z których skorzystać będą mogli mieszkańcy, przedsiębiorcy, rolnicy, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, jednostki kultury czy grupy nieformalne z terenu gmin należących do LGD. Przedstawiano również zarys obszaru LGD „Wszyscy Razem” oraz stan aktualnych prac nad nową Strategia Rozwoju. Podczas spotkań uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety, które posłużą do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkania informacyjno-konsultacyjn...
Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami
Spotkania informacyjno-konsultacyjn...
Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami
Spotkania informacyjno-konsultacyjn...
Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami
Spotkania informacyjno-konsultacyjn...
Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami
Spotkania informacyjno-konsultacyjn...
Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami
Spotkania informacyjno-konsultacyjn...
Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami
Spotkania informacyjno-konsultacyjn...
Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami
Spotkania informacyjno-konsultacyjn...
Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami
Spotkania informacyjno-konsultacyjn...
Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami