belka loga

Klwów, dn. 07.05.2021 r.

                                     

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosków projektowych w związku z naborem wniosków w zakresie poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 na przedsięwzięcie„ Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej’’. Szkolenie odbędzie się 13 maja 2021r. o godzinie 10.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole. Spotkanie zostanie przeprowadzone przez pracowników LGD „Wszyscy Razem”.