belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza do udziału w szkoleniu osoby zainteresowane składaniem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premii) w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Szkolenie odbędzie się 21 październik (czwartek) br. o godz. 17.00 w biurze Lokalnej Grupy działania „Wszyscy Razem” ul. Szkolna 1 , Gielniów.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.