belka loga

Konsultacje społeczne odbywały się w każdej z 10 –u gmin z obszaru LGD „Wszyscy Razem” od 9 do 25 września.
Spotkania były ogólnodostępne i skierowane do wszystkich mieszkańców gmin.

Celem spotkań była analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru oraz wyznaczeniu kierunków nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027
Spotkania prowadziła Pani Marzena Cieślak oraz pracownicy biura LGD Wszyscy Razem. Głównym celem spotkań było przedstawienie zakresu możliwych działań i wsparcia finansowego w nowej perspektywie unijnej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział oraz ciekawe i inspirujące dyskusje.

Galeria zdjęć:

Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27 Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27 Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27 Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27 Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27 Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27 Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27 Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27 Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27 Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27
Konsultacje społeczne LSR 2023-27 Konsultacje społeczne LSR 2023-27