belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wszyscy Razem. Szczegóły pod adresem http://lgdwr.pl/index.php/nabory/ogloszenia