Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Raport opracowany jest zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 oraz 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rekomendacje przedstawione w tym dokumencie zostaną uwzględnione przy opracowaniu kolejnej strategii na lata 2023 – 2027

pdf Raport z ewaluacji