belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty turystyki wiejskiej, których celem jest promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców gmin członkowskich LGD Wszyscy Razem. Zajęcia terenowe połączone z pozyskiwaniem wiedzy na temat możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów aktywizujących mieszkańców i promujących zasoby kulturowe LGD odbędą się dnia 10.08.2017 roku o godz.11.00 w Nowym Mieście nad Pilicą. Na warsztatach zostanie przedstawiona praktyczna aktywizacja społeczności lokalnej oraz popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki wiejskie w zakresie działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Walne

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem zwołał walne zebranie członków stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 26.06.2017r. w Ośrodku nad Drzewiczką w Nieznamierowicach.

zumba plakat