belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie organizowanie w ramach zaplanowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 17 listopada (środa) br. o godz. 10.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” ul. Szkolna 1 , 26 -434 Gielniów.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza do udziału w szkoleniu osoby zainteresowane składaniem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premii) w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 5 listopada ( piątek) br. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4, 05- 622 Belsk Duży.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

21.10.2021 w sali szkoleniowej biura Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” w Gielniowie odbyło się szkolenie. Spotkanie dotyczyło zasad przygotowania wniosków na premię na założenia nowej firmy. Uczestnictwo w szkoleniu było  bezpłatne.

belka loga

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najsmaczniejszą potrawę z grójeckich owoców. Konkurs realizowany jest w ramach Planu Komunikacji Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” i finansowany ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza do udziału w szkoleniu osoby zainteresowane składaniem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premii) w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Szkolenie odbędzie się 21 październik (czwartek) br. o godz. 17.00 w biurze Lokalnej Grupy działania „Wszyscy Razem” ul. Szkolna 1 , Gielniów.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.