belka loga

NABÓR FISZEK NA OPERACJE GRANTOWE

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza do składania fiszek projektów na operacje grantowe.

W najbliższym czasie LGD planuje ogłosić nabór na operacje grantowe w celu wyboru Grantobiorców i udzielenia im grantów. Nabór wniosków poprzedza zebranie fiszek projektowych. Na podstawie fiszek LGD opracuje ogłoszenie o naborze i ogłosi nabór wniosków o powierzenie grantu.

Granty są to operacje, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm.). Nazwa projektu grantowego planowanego do realizacji przez LGD brzmieć będzie Podnoszenie kapitału społecznego wraz z ochrona środowiska . LGD zamierza zrealizować jeden projekt grantowy na łączną kwotę 250 000 zł. W ramach tej kwoty udzielone zostaną granty. Na jednego grantobiorcę przewidziano pomoc w formie grantu w wysokości 25 000 zł. Planuje się udzielenie łącznie 10 grantów grantów po 25 000 zł.

      W dniu 04.09.2018 roku odbył się kolejny event realizowany w ramach planu komunikacji, który miał na celu aktywizację mieszkańców oraz promocję obszaru LSR. Tematem wydarzenia była „Agroturystyka i Turystyka w Dolinie Rzeki Drzewiczki. W programie odbyła się prelekcja pod nazwą : „Agroturystyka i  Turystyka w Dolinie Rzeki Drzewiczki. Stan obecny i perspektywy” Prelegentem był Pan Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, autor 20 książek i około 370 artykułów prasowych z Ziemi Grójeckiej i Odrzywolskiej, ( min. „ Kościoły i kaplice Dekanatu Drzewickiego”, „Odrzywół – Gród Dobrogosta”).  Kolejnym punktem spotkania był Spływ Kajakowy Doliną Rzeki Drzewiczki. Trasa spływu obejmowała szlak Nieznamierowice – Janówek II. Uczestnicy eventu poznali nieznane im  walory regionu, zabytki architektury rezydencjonalnej i sakralnej oraz ich historię, dzieje rodzin  z nimi związanych z obszaru gmin należących do LSR. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” dziękuje uczestnikom za udział w spotkaniu.

6

W ramach realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok, LGD ”Wszyscy Razem” wzięło udział w uroczystości organizowanej przez Starostwo Powiatowe Przysucha oraz Gminę Odrzywół - Dożynki Powiatowo - Gminne w Odrzywole . Na naszym stoisku budowaliśmy pozytywny wizerunek LGD oraz LSR. Informowaliśmy potencjalnych beneficjentów o LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania dofinansowania oraz promowaliśmy produkty lokalne. Dziękujemy bardzo za pomoc w organizacji naszego stoiska Panu Wójtowi Gminy Błędów Markowi Mikołajewskiemu, Stowarzyszenie "Przystalanie" za przygotowanie potraw regionalnych oraz Owocowa Łąka za promocyjne gadżety. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu.

belka loga

 

W ramach Planu Komunikacji na rok 2018 dniu 15 lipca 2018r. odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez LGD ”Wszyscy Razem” przy współpracy UG Potworów. Miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli z placu przy Urzędzie Gminy Potworów która przebiegała przez obszar LGD „Wszyscy Razem” między innymi: Mokrzec – Wir – Jamki – Rdzuchów – Rdzuchów Kol. – Rdzów – Potworów. Celem rajdu rowerowego było propagowanie turystyki oraz aktywizacja społeczności lokalnej. Zakończenie rajdu miało miejsce na terenie rekreacyjnym w Rdzuchowie gdzie na uczestników czekał ciepły posiłek przygotowany przez organizatorów.

Rajd rowerowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

belka loga

 

Lokalna Grupa Działania ,,Wszyscy Razem’’, zaprasza na rajd rowerowy w niedzielę 15 lipca 2018 r. Start godzina 15.00
Trasa rajdu obejmować będzie: Potworów (Urząd Gminy) – Mokrzec – Wir – Jamki – Rdzuchów – Rdzuchów Kolonia – Rdzów – Potworów.
Nad zalewem w Rdzuchowie dla uczestników przewidziany jest poczęstunek.
Warunkiem uczestnictwa jest uprzednie zgłoszenie się osób zainteresowanych udziałem w rajdzie do Urzędu Gminy w Potworowie, do pokoju nr 19 (Sekretariat), celem złożenia karty zgłoszenia.
Formularze zgłoszeń przyjmowane będą do piątku 13 lipca 2018 r. do godz. 12:00.