Każdego roku zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników są dożynki, a ich symbolem bochen chleba z tegorocznych zbiorów oraz wieniec z kłosów zbóż i kwiatów. W niedzielę 20.08.2017 Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem wraz ze Stowarzyszeniem "Przystalanie" z Przystałowic Małych brała udział w dożynkach powiatowych w gminie Gielniów.

Warsztaty

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dnia 10.08.2017 roku o godz.11.00 w Nowym Mieście nad Pilicą odbyły się praktyczne warsztaty turystyki wiejskiej połączone ze spływem kajakowym na rzece Pilicy których celem była promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców gmin członkowskich LGD Wszyscy Razem z zakresu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020.

Rajd Rowerowy 2017

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone przygotowaniu wniosków projektowych w związku z planowanym naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji związanych z przedsięwzięciem” Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z ochroną środowiska. Szkolenie odbędzie się 23 sierpnia ( środa) o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście nad Pilicą.

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty turystyki wiejskiej, których celem jest promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców gmin członkowskich LGD Wszyscy Razem. Zajęcia terenowe połączone z pozyskiwaniem wiedzy na temat możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów aktywizujących mieszkańców i promujących zasoby kulturowe LGD odbędą się dnia 10.08.2017 roku o godz.11.00 w Nowym Mieście nad Pilicą. Na warsztatach zostanie przedstawiona praktyczna aktywizacja społeczności lokalnej oraz popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki wiejskie w zakresie działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.