LGD na Litwie

W dniach 01 - 03 września br. samorządowcy, członkowie Zarządu i Rady LGD oraz pracownicy biura LGD „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie gościli na Litwie, gdzie w ramach wyjazdu studyjnego spotkali się z solecznicką LGD. W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu przysuskiego i grójeckiego, należących do tego stowarzyszenia. LGD „Wszyscy Razem” podpisało porozumienie o współpracy z solecznicką LGD, zrzeszającą obszar Rejonu Solecznickiego, zamieszkałego w większości przez Polaków.

Zapraszamy do zapoznania się z nową ulotką informacyjną na temat Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem". Ulotka znajduje się w dziale Promocja

Szkolenie

W dniu 24 czerwca 2016 roku odbyło się szkolenie pod nazwą  „Zasady Wdrażania Lokalnej Strategii Kierowanej przez Społeczność Lokalną”.

LGD Wszyscy Razem zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów promocyjnych i reklamowych według poniższej specyfikacji.