belka loga

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” dokonała ostatnich naborów na premie i dotacje ze środków PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.

Stowarzyszenie LGD „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie realizuje ostatnie nabory d/t dotacji na rozwój działalności gospodarczej i działania społeczne. Środki na ten cel pochodzą z dotacji unijnej pozyskanej przez LGD na realizację Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze 10 gmin powiatu przysuskiego i grójeckiego.

W naborze działania „Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracji lokalnej społeczności”, LGD przeznaczyło kwotę 523.456,00 zł . Wpłynęło
 11 wniosków od gmin i stowarzyszeń na kwotę 522.997,00 zł. Wszystkie wnioski znalazły się na liście rankingowej do dofinansowania w kwocie do 50 tysięcy złotych. Pod koniec 2020 r. LGD przeprowadziło nabór wniosków na premię w wysokości 50 tysięcy złotych  
na założenie działalności gospodarczej . Na realizację 9 wniosków Stowarzyszenie przeznaczyło 450 tysięcy złotych.

Z kolei na rozszerzenie działalności gospodarczej LGD przeznaczyło 753.729,00 zł . Weryfikacji formalnej i merytorycznej zostało poddanych 8 wniosków złożonych przez przedsiębiorców na kwotę 751809,00 zł. Dofinansowanie można było uzyskać do 70% wartości projektu. Wnioski dotacyjne powyżej 25 tysięcy złotych wiązały się z koniecznością stworzenia nowych miejsc pracy.

Łącznie kwota środków na realizację w/w działań wyniosła 1.777.179,00 zł.

Niewykluczone, iż Stowarzyszenie przeprowadzi jeszcze jeden nabór w 2021 roku
na dodatkowe zadania.

                                                                                                

                                                                                                                                                                                         Zarząd LGD „Wszyscy Razem”

zdjecie anketa 1

  Zależy Ci na poprawie jakości życia w naszej małej ojczyźnie? Dołącz do grona osób mających wpływ na rozwój Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy     Razem” i wypełnij poniższą ankietę https://www.survio.com/survey/d/L1C9N9C5H8U0O3O8D

 Zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu pomożesz nam uzyskać niezbędne informacje.

 

belka loga

 

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 2/2020 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 12 stycznia 2021 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole.  

1 kon2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie, obejmująca swoim działaniem 5 gmin powiatu przysuskiego i 5 gmin powiatu grójeckiego, zorganizowała  drugą edycję konkursu fotograficznego  pt. „Piękno Obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju”.

belka loga2

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosków projektowych w związku z zaplanowanym naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji związanych z przedsięwzięciem – „Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności”.

Szkolenie odbędzie się 16 października 2020r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy  w Nowym Mieście nad Pilicą ( sala konferencyjna).

 Spotkanie zostanie przeprowadzone przez pracowników  LGD „Wszyscy Razem”.