Na podstawie Regulaminu biura LGD Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem w związku        z koniecznością ustalenia zasad z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ustala się zasady udzielania doradztwa i świadczenia działań informacyjno-promocyjnych dla wnioskodawców i beneficjentów w ramach LSR Wszyscy Razem.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Aktywne NGO” mającym na celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub działań wolontariackich oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłasza konkurs fotograficzny „PIĘKNO OBSZARU LSR”

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR. Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR na formularzu udostępnionym do pobrania.

belka loga2

 

PROMOCJA OBSZARU LSR – SPŁYW KAJAKOWY „DOLINĄ RZEKI  DRZEWICZKI DLA LGD WSZYSCY RAZEM

W dniu 26 sierpnia 2020r. odbył się spływ kajakowy Doliną rzeki Drzewiczki na odcinku Drzewica - Nieznamierowice zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „Wszyscy Razem” w ramach Planu Komunikacji z zakresu :Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach PROW 2014-2020.