6

W ramach realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok, LGD ”Wszyscy Razem” wzięło udział w uroczystości organizowanej przez Starostwo Powiatowe Przysucha oraz Gminę Odrzywół - Dożynki Powiatowo - Gminne w Odrzywole . Na naszym stoisku budowaliśmy pozytywny wizerunek LGD oraz LSR. Informowaliśmy potencjalnych beneficjentów o LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania dofinansowania oraz promowaliśmy produkty lokalne. Dziękujemy bardzo za pomoc w organizacji naszego stoiska Panu Wójtowi Gminy Błędów Markowi Mikołajewskiemu, Stowarzyszenie "Przystalanie" za przygotowanie potraw regionalnych oraz Owocowa Łąka za promocyjne gadżety. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu.

belka loga

 

W ramach Planu Komunikacji na rok 2018 dniu 15 lipca 2018r. odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez LGD ”Wszyscy Razem” przy współpracy UG Potworów. Miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli z placu przy Urzędzie Gminy Potworów która przebiegała przez obszar LGD „Wszyscy Razem” między innymi: Mokrzec – Wir – Jamki – Rdzuchów – Rdzuchów Kol. – Rdzów – Potworów. Celem rajdu rowerowego było propagowanie turystyki oraz aktywizacja społeczności lokalnej. Zakończenie rajdu miało miejsce na terenie rekreacyjnym w Rdzuchowie gdzie na uczestników czekał ciepły posiłek przygotowany przez organizatorów.

Rajd rowerowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

belka loga

 

Lokalna Grupa Działania ,,Wszyscy Razem’’, zaprasza na rajd rowerowy w niedzielę 15 lipca 2018 r. Start godzina 15.00
Trasa rajdu obejmować będzie: Potworów (Urząd Gminy) – Mokrzec – Wir – Jamki – Rdzuchów – Rdzuchów Kolonia – Rdzów – Potworów.
Nad zalewem w Rdzuchowie dla uczestników przewidziany jest poczęstunek.
Warunkiem uczestnictwa jest uprzednie zgłoszenie się osób zainteresowanych udziałem w rajdzie do Urzędu Gminy w Potworowie, do pokoju nr 19 (Sekretariat), celem złożenia karty zgłoszenia.
Formularze zgłoszeń przyjmowane będą do piątku 13 lipca 2018 r. do godz. 12:00.

Z przyjemnością informujemy, że 29 czerwca 2018r w Urzędzie Gminy w Odrzywole zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację 20 projektów grantowych w zakresie „Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” o łącznej wartości 300 000 zł.
Na podpisanie umów przybyli uprawnieni zgodnie z KRS reprezentanci Stowarzyszeń z powiatu grójeckiego i przysuskiego, których operacje zostały wybrane do dofinansowania w ramach pierwszego naboru grantowego. Uroczystość otworzył Prezes Zarządu –Marian Kmieciak witając wszystkich i dziękując za przybycie. Nasza Lokalna Grupa Działania jako kolejna na Mazowszu podpisała w dniu 15 czerwca umowę o przyznaniu pomocy Nr 00007-6935-UM0720006/17 na realizację projektu grantowego z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Podpisanie w/w umowy umożliwiło podpisanie umów Lokalnej Grupie Działania ”Wszyscy Razem” z grantobiorcami.

Informacja

Informujemy, że w terminie 28.05.2018 – 04.06.2018 Filia w Mogielnicy będzie nieczynna.
Zapraszamy do biura LGD w Klwowie.  Za trudności przepraszamy.

Wojciech Nowakowski