Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR. Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR na formularzu udostępnionym do pobrania.

belka loga2

 

PROMOCJA OBSZARU LSR – SPŁYW KAJAKOWY „DOLINĄ RZEKI  DRZEWICZKI DLA LGD WSZYSCY RAZEM

W dniu 26 sierpnia 2020r. odbył się spływ kajakowy Doliną rzeki Drzewiczki na odcinku Drzewica - Nieznamierowice zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „Wszyscy Razem” w ramach Planu Komunikacji z zakresu :Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach PROW 2014-2020.

belka loga2

 

Zaproszenie

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza do udziału w wydarzeniu pod nazwą „Promocja zasobów i obszaru LSR – spływ kajakowy „Doliną Rzeki  Drzewiczki”  26 sierpnia (środa ) 2020 r.

Zbiórka Uczestników wydarzenia : Ośrodek „Nad Pilicą” Nieznamierowice godzina 10.30

Trasa spływu : Drzewica  – Nieznamierowice .

Termin zgłoszeń upływa 24 sierpnia 2020 r. do godziny 10

Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”  PROW na lata 2014-2020

 

Do pobrania:

1. REGULAMIN spływu kajakowego.

2. Zgloszenie spływu kajakowego.

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków LGD Wszyscy Razem, które odbędzie się 16 lipca 2020 r. (czwartek) o godzinie 14:30  w Gielniowie – zajazd Ostoja Huzara, ul Piłsudskiego 97, 26-434 Gielniów.

Z uwagi na COVID-19 zobowiązuje się wszystkich uczestników zebrania do stosowania się do ustalonych zasad bezpieczeństwa w tym:

-   korzystania z maseczek podczas obrad;

-    zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami;

-    odkażania rąk na wejściu.

belka loga

Pragniemy Państwa poinformować, że 10 czerwca  2020 r. (środa) jest ostatnim dniem doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD przed zakończeniem naborów nr 1/2020, skierowanych na rozpoczęcie działalności gospodarczych.