rajd rowerowy bledow

Walne

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem zwołał walne zebranie członków stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 26.06.2017r. w Ośrodku nad Drzewiczką w Nieznamierowicach.

zumba plakat

 rajd rowerowy odrzywol