Spotkania informacyjne

W okresie od 14 – do 20 Października 2016 r. Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem w każdej gminie członkowskiej przeprowadziła spotkania informacyjne. Celem realizacji spotkań było rozpoczęcie naborów wniosków w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020.

logolgd kwadratherb

Serdecznie zapraszamy artystów ludowych i Stowarzyszenia Wiejskie z powiatu przysuskiego, kultywujących tradycję regionalną do udziału w Festiwalu Kapel, Zespołów, Śpiewaków Ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń Ziemi Przysuskiej, który odbędzie się 20 listopada 2016 roku.

LGD na Litwie

W dniach 01 - 03 września br. samorządowcy, członkowie Zarządu i Rady LGD oraz pracownicy biura LGD „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie gościli na Litwie, gdzie w ramach wyjazdu studyjnego spotkali się z solecznicką LGD. W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu przysuskiego i grójeckiego, należących do tego stowarzyszenia. LGD „Wszyscy Razem” podpisało porozumienie o współpracy z solecznicką LGD, zrzeszającą obszar Rejonu Solecznickiego, zamieszkałego w większości przez Polaków.

Zapraszamy do zapoznania się z nową ulotką informacyjną na temat Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem". Ulotka znajduje się w dziale Promocja

Szkolenie

W dniu 24 czerwca 2016 roku odbyło się szkolenie pod nazwą  „Zasady Wdrażania Lokalnej Strategii Kierowanej przez Społeczność Lokalną”.