Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem ” prowadzi prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Belsk Duży ,Błędów, Gielniów, Klwów, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Odrzywół, Pniewy, Potworów, Rusinów. Strategia będzie obejmowała lata 2015-2020.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” przystąpiła do budowy dokumentu pn.: „Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020”. Jest to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jej rozwoju.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie przyjmuje oferty na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 dla obszaru LGD Wszyscy Razem, która będzie zrealizowana na obszarze gmin: Klwów, Rusinów, Potworów, Gielniów, Odrzywół, Nowe Miasto, Mogielnica, Błędów, Belsk Duży, Pniewy w ramach podejścia LEADER.