belka loga

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najsmaczniejszą potrawę z grójeckich owoców. Konkurs realizowany jest w ramach Planu Komunikacji Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” i finansowany ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza do udziału w szkoleniu osoby zainteresowane składaniem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premii) w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Szkolenie odbędzie się 21 październik (czwartek) br. o godz. 17.00 w biurze Lokalnej Grupy działania „Wszyscy Razem” ul. Szkolna 1 , Gielniów.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Plakat konkursu Aktywne NGO

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu „Aktywne NGO” mającym na celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub działań wolontariackich oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych, oraz na rzecz realizacji inicjatyw w zakresie podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania pandemii wirusa Sars Covid-19 .

belka loga

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 2/2021 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 29 września 2021 roku o godzinie 10.00 biurze LGD „Wszyscy Razem ul. Szkolna 1, 26-434 Gielniów.

 

list as