belka loga

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista do spraw projektów i animacji lokalnej – 1 osoba/ umowa o pracę na czas określony/cały etat.

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021. 

życzenia 2022

belka loga

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego działalność i aktywność Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” w ramach okresu programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020

Szkolenie

17 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” przy ul. Szkolnej 1 w Gielniowie odbyło się szkolenie przeznaczone dla samorządowców dotyczące naboru wniosków. Do 10 grudnia 2021 r. przyjmowane będą wnioski na projekty wpisujące się w zakres tematyczny budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Szkolenie przeprowadzili pracownicy LGD.