belka loga

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, które odbędzie się w dniu 03 lipca 2023 r. ( poniedziałek) o godzinie 15.00 w Ostoi Huzara W Gielniowie.

Loklana Strategi Rozwoju

Szanowni Państwo, z wielką radością informujemy, że 7 czerwca 2023 r. złożyłyśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie dokument Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Informujemy, że w dniu 9.06.2023 r. (piątek) biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

belka loga

W dniu 30 maja 2023r. o godzinie 15:00 w Ostoi Huzara w Gielniowie, ul. Piłsudskiego 97 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”. Głównym celem spotkania było zatwierdzenie dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

belka loga

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” działając na podstawie § 17 ust. 4 litera h Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. ( wtorek) o godzinie 15.00 Ostoja Huzara W Gielniowie. Z dokumentem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 można zapoznać się w biurze LGD „Wszyscy Razem” ul. Szkolna 1, 26- 434 Gielniów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

Założenia i kierunki Lokalnej Strategii Rozwoju (prezentacja do pobrania)