Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza wszystkich chętnych do konsultacji społecznych w sprawie opracowania nowej Strategii Rozwoju do biura, które mieści się w budynku Urzędu Gminy w Klwowie przy ulicy Opoczyńskiej 35 oraz do fili biura w budynku Urzędu Gminy w Mogielnicy przy ul. Rynek 1.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami

W miesiącu sierpniu i wrześniu zostały przeprowadzone spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami każdej z gmina należących do LGD „Wszyscy Razem”, dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020, tj. w dniach:

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy razem” przeprowadziła spotkania informacyjno – konsultacyjne w gminach należących do LGD tj : Belsk Duży, Błędów, Gielniów Klwów, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Odrzywół Potworów, Pniewy i Rusinów.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem ” prowadzi prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Belsk Duży ,Błędów, Gielniów, Klwów, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Odrzywół, Pniewy, Potworów, Rusinów. Strategia będzie obejmowała lata 2015-2020.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” przystąpiła do budowy dokumentu pn.: „Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020”. Jest to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jej rozwoju.