W Sali konferencyjnej Biura Rady w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Tym razem członkowie zespołu określili cele ogóle i cele szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w oparciu o wnioski wynikające z opracowanej na poprzednim spotkaniu analizy SWOT oraz na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród mieszkańców obszaru działania LGD.

lgd zaproszenie konsultacje15

Zespół roboczy

W miesiącu listopadzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Celem spotkania było wypracowanie na podstawie zebranych ankiet i notatek podczas spotkań z lokalną społecznością Analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR) Stowarzyszenia LGD "Wszyscy Razem". Należy dodać, iż ankietowanie bezpośrednie rozpoczęliśmy w sierpniu i wrześniu uczestnicząc w spotkaniach na terenie gmin z powiatu grójeckiego oraz przysuskiego.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza wszystkich chętnych do konsultacji społecznych w sprawie opracowania nowej Strategii Rozwoju do biura, które mieści się w budynku Urzędu Gminy w Klwowie przy ulicy Opoczyńskiej 35 oraz do fili biura w budynku Urzędu Gminy w Mogielnicy przy ul. Rynek 1.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami

W miesiącu sierpniu i wrześniu zostały przeprowadzone spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami każdej z gmina należących do LGD „Wszyscy Razem”, dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020, tj. w dniach: