Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” przystąpiła do budowy dokumentu pn.: „Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020”. Jest to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jej rozwoju.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie przyjmuje oferty na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 dla obszaru LGD Wszyscy Razem, która będzie zrealizowana na obszarze gmin: Klwów, Rusinów, Potworów, Gielniów, Odrzywół, Nowe Miasto, Mogielnica, Błędów, Belsk Duży, Pniewy w ramach podejścia LEADER.