W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie członków komisji dokonującej wyboru LSR, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych LSR złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy. Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” uzyskała 82,45 % punktów i została wybrana do realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Agrotravel

W dniu 8 kwietnia 2016 r. Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" uczestniczyła w VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „Agrotravel” w Kielcach.

Szanowni Państwo informujemy, że dnia 30.12.2015 roku LGD ”Wszyscy Razem” złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

W Sali konferencyjnej Biura Rady w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Tym razem członkowie zespołu określili cele ogóle i cele szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w oparciu o wnioski wynikające z opracowanej na poprzednim spotkaniu analizy SWOT oraz na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród mieszkańców obszaru działania LGD.

lgd zaproszenie konsultacje15