Stowarzyszenie LGD „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie zrzesza 10 gmin powiatu grójeckiego i przysuskiego. Członkami Stowarzyszenia są gminy : Błędów, Belsk Duży, Pniewy, Mogielnica, Nowe Miasto, Odrzywół, Klwów, Rusinów, Gielniów i Potworów. Teren LGD zamieszkuje prawie 56 tyś osób. Do organizacji należą także osoby z sektora gospodarczego i społecznego min. Stowarzyszenia Wiejskie. LGD w oparciu o środki unijnego programu LEADER-PROW realizuję Strategię Rozwoju Lokalnego. To już drugi okres finansowania tego programu. Dzięki pozyskaniu przez LGD środków z tego programu na obszarze gmin wchodzących w skład LGD zostało zrealizowanych bardzo wiele projektów społeczno-kulturalnych i inwestycyjnych. Środki pozyskane przez LGD umożliwiły rozpoczęcie i rozszerzenie kilkudziesięciu działalności gospodarczej. Stowarzyszenie powstało w 2007r. i do 2015 zrzeszało tylko gminy powiatu przysuskiego, a od tego roku powiększyło się o 5 gmin powiatu grójeckiego.

kartka

plakat zielono mi

Każdego roku zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników są dożynki, a ich symbolem bochen chleba z tegorocznych zbiorów oraz wieniec z kłosów zbóż i kwiatów. W niedzielę 20.08.2017 Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem wraz ze Stowarzyszeniem "Przystalanie" z Przystałowic Małych brała udział w dożynkach powiatowych w gminie Gielniów.

Warsztaty

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dnia 10.08.2017 roku o godz.11.00 w Nowym Mieście nad Pilicą odbyły się praktyczne warsztaty turystyki wiejskiej połączone ze spływem kajakowym na rzece Pilicy których celem była promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców gmin członkowskich LGD Wszyscy Razem z zakresu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020.